Showing:

Annotations
Diagrams
Facets
Instances
Model
Properties
Source
Used by
Main schema bysquare.xsd
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Properties
attribute form default unqualified
element form default qualified
Element bsqr:Pay
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Dokument platobného QR kódu podľa štandardu by square.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#BySquareDocument bysquare_xsd.tmp#PayBase_InvoiceID bysquare_xsd.tmp#PayBase_Payments bysquare_xsd.tmp#PayBase
Type bsqr:PayBase
Type hierarchy
Properties
content complex
Model
Children bsqr:InvoiceID, bsqr:Payments
Instance
<bsqr:Pay xmlns:bsqr="http://www.bysquare.com/bysquare">
 <bsqr:InvoiceID>{0,1}</bsqr:InvoiceID>
 <bsqr:Payments>{1,1}</bsqr:Payments>
</bsqr:Pay>
Source
<element name="Pay" type="bsqr:PayBase" bsqr:bysquareType="0" bsqr:version="0">
 <annotation>
  <documentation>Dokument platobného QR kódu podľa štandardu by square.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:PayBase / bsqr:InvoiceID
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Číslo faktúry v prípade, že údaje sú súčasťou faktúry, alebo identifikátor pre intérne potreby vystavovateľa.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="InvoiceID" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="10" bsqr:priority="2" bsqr:order="1">
 <annotation>
  <documentation>Číslo faktúry v prípade, že údaje sú súčasťou faktúry, alebo identifikátor pre intérne potreby vystavovateľa.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:PayBase / bsqr:Payments
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Zoznam jednej alebo viacerých platieb v prípade hromadného príkazu. Hlavná (preferovaná) platba sa uvádza ako prvá.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#Payments_Payment bysquare_xsd.tmp#Payments
Type bsqr:Payments
Properties
content complex
Model
Children bsqr:Payment
Instance
<bsqr:Payments xmlns:bsqr="http://www.bysquare.com/bysquare">
 <bsqr:Payment>{1,unbounded}</bsqr:Payment>
</bsqr:Payments>
Source
<element name="Payments" type="bsqr:Payments" bsqr:order="2">
 <annotation>
  <documentation>Zoznam jednej alebo viacerých platieb v prípade hromadného príkazu. Hlavná (preferovaná) platba sa uvádza ako prvá.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Payments / bsqr:Payment
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Údaje pre jeden platobný príkaz.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#Payment_PaymentOptions bysquare_xsd.tmp#Payment_Amount bysquare_xsd.tmp#Payment_CurrencyCode bysquare_xsd.tmp#Payment_PaymentDueDate bysquare_xsd.tmp#Payment_VariableSymbol bysquare_xsd.tmp#Payment_ConstantSymbol bysquare_xsd.tmp#Payment_SpecificSymbol bysquare_xsd.tmp#Payment_OriginatorsReferenceInformation bysquare_xsd.tmp#Payment_PaymentNote bysquare_xsd.tmp#Payment_BankAccounts bysquare_xsd.tmp#Payment_StandingOrderExt bysquare_xsd.tmp#Payment_DirectDebitExt bysquare_xsd.tmp#Payment_BeneficiaryName bysquare_xsd.tmp#Payment_BeneficiaryAddressLine1 bysquare_xsd.tmp#Payment_BeneficiaryAddressLine2 bysquare_xsd.tmp#Payment
Type bsqr:Payment
Properties
content complex
maxOccurs unbounded
Model
Children bsqr:Amount, bsqr:BankAccounts, bsqr:BeneficiaryAddressLine1, bsqr:BeneficiaryAddressLine2, bsqr:BeneficiaryName, bsqr:ConstantSymbol, bsqr:CurrencyCode, bsqr:DirectDebitExt, bsqr:OriginatorsReferenceInformation, bsqr:PaymentDueDate, bsqr:PaymentNote, bsqr:PaymentOptions, bsqr:SpecificSymbol, bsqr:StandingOrderExt, bsqr:VariableSymbol
Instance
<bsqr:Payment xmlns:bsqr="http://www.bysquare.com/bysquare">
 <bsqr:PaymentOptions>{1,1}</bsqr:PaymentOptions>
 <bsqr:Amount>{0,1}</bsqr:Amount>
 <bsqr:CurrencyCode>{1,1}</bsqr:CurrencyCode>
 <bsqr:PaymentDueDate>{0,1}</bsqr:PaymentDueDate>
 <bsqr:VariableSymbol>{0,1}</bsqr:VariableSymbol>
 <bsqr:ConstantSymbol>{0,1}</bsqr:ConstantSymbol>
 <bsqr:SpecificSymbol>{0,1}</bsqr:SpecificSymbol>
 <bsqr:OriginatorsReferenceInformation>{0,1}</bsqr:OriginatorsReferenceInformation>
 <bsqr:PaymentNote>{0,1}</bsqr:PaymentNote>
 <bsqr:BankAccounts>{1,1}</bsqr:BankAccounts>
 <bsqr:StandingOrderExt>{0,1}</bsqr:StandingOrderExt>
 <bsqr:DirectDebitExt>{0,1}</bsqr:DirectDebitExt>
 <bsqr:BeneficiaryName>{0,1}</bsqr:BeneficiaryName>
 <bsqr:BeneficiaryAddressLine1>{0,1}</bsqr:BeneficiaryAddressLine1>
 <bsqr:BeneficiaryAddressLine2>{0,1}</bsqr:BeneficiaryAddressLine2>
</bsqr:Payment>
Source
<element name="Payment" type="bsqr:Payment" maxOccurs="unbounded" bsqr:order="1">
 <annotation>
  <documentation>Údaje pre jeden platobný príkaz.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Payment / bsqr:PaymentOptions
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Možnosti platby sa dajú kombinovať. Oddeľujú sa medzerou a treba uviesť vždy aspoň jednu z možností.
paymentorder - platobný príkaz
standingorder - trvalý príkaz, údaje sa vyplnia do StandingOrderExt
directdebit - inkaso, údaje sa vyplnia do DirectDebitExt
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#PaymentOptions
Type bsqr:PaymentOptions
Properties
content simple
Source
<element name="PaymentOptions" type="bsqr:PaymentOptions" bsqr:maxLength="1" bsqr:priority="999" bsqr:order="1">
 <annotation>
  <documentation>Možnosti platby sa dajú kombinovať. Oddeľujú sa medzerou a treba uviesť vždy aspoň jednu z možností. paymentorder - platobný príkaz standingorder - trvalý príkaz, údaje sa vyplnia do StandingOrderExt directdebit - inkaso, údaje sa vyplnia do DirectDebitExt</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Payment / bsqr:Amount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Čiastka platby. Povolené sú len kladné hodnoty. Desatinná čast je oddelená bodkou. 
Môže ostať nevyplnené, napríklad pre dobrovoľný príspevok (donations).

Príklad:
Tisíc sa uvádza ako "1000".
Jedna celá deväťdesiatdeväť sa uvádza ako "1.99".
Desať celých peťdesiat sa uvádza ako "10.5".
Nula celá nula osem sa uvádza ako "0.08".
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="Amount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:maxLength="15" bsqr:priority="999" bsqr:order="2">
 <annotation>
  <documentation>Čiastka platby. Povolené sú len kladné hodnoty. Desatinná čast je oddelená bodkou. Môže ostať nevyplnené, napríklad pre dobrovoľný príspevok (donations). Príklad: Tisíc sa uvádza ako "1000". Jedna celá deväťdesiatdeväť sa uvádza ako "1.99". Desať celých peťdesiat sa uvádza ako "10.5". Nula celá nula osem sa uvádza ako "0.08".</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Payment / bsqr:CurrencyCode
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Mena platby v ISO 4217 formáte (3 písmená skratka). Príklad: "EUR".
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#CurrencyCode
Type bsqr:CurrencyCode
Properties
content simple
Facets
pattern [A-Z]{3}
Source
<element name="CurrencyCode" type="bsqr:CurrencyCode" bsqr:maxLength="3" bsqr:priority="999" bsqr:order="3">
 <annotation>
  <documentation>Mena platby v ISO 4217 formáte (3 písmená skratka). Príklad: "EUR".</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Payment / bsqr:PaymentDueDate
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Dátum splatnosti vo formáte ISO 8601 "RRRR-MM-DD". Nepovinný údaj.
V prípade trvalého príkazu označuje dátum prvej platby.
Diagram
Diagram
Type date
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="PaymentDueDate" type="date" minOccurs="0" bsqr:maxLength="8" bsqr:priority="999" bsqr:order="4">
 <annotation>
  <documentation>Dátum splatnosti vo formáte ISO 8601 "RRRR-MM-DD". Nepovinný údaj. V prípade trvalého príkazu označuje dátum prvej platby.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Payment / bsqr:VariableSymbol
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Variabilný symbol je maximálne 10 miestne číslo. Nepovinný údaj.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#VariableSymbol
Type bsqr:VariableSymbol
Properties
content simple
minOccurs 0
Facets
pattern [0-9]{0,10}
Source
<element name="VariableSymbol" type="bsqr:VariableSymbol" minOccurs="0" bsqr:maxLength="10" bsqr:priority="7" bsqr:order="5">
 <annotation>
  <documentation>Variabilný symbol je maximálne 10 miestne číslo. Nepovinný údaj.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Payment / bsqr:ConstantSymbol
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Konštantný symbol je 4 miestne identifikačné číslo. Nepovinný údaj.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#ConstantSymbol
Type bsqr:ConstantSymbol
Properties
content simple
minOccurs 0
Facets
pattern [0-9]{0,4}
Source
<element name="ConstantSymbol" type="bsqr:ConstantSymbol" minOccurs="0" bsqr:maxLength="4" bsqr:priority="5" bsqr:order="6">
 <annotation>
  <documentation>Konštantný symbol je 4 miestne identifikačné číslo. Nepovinný údaj.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Payment / bsqr:SpecificSymbol
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Špecifický symbol je maximálne 10 miestne číslo. Nepovinný údaj.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#SpecificSymbol
Type bsqr:SpecificSymbol
Properties
content simple
minOccurs 0
Facets
pattern [0-9]{0,10}
Source
<element name="SpecificSymbol" type="bsqr:SpecificSymbol" minOccurs="0" bsqr:maxLength="10" bsqr:priority="6" bsqr:order="7">
 <annotation>
  <documentation>Špecifický symbol je maximálne 10 miestne číslo. Nepovinný údaj.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Payment / bsqr:OriginatorsReferenceInformation
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Referenčná informácia prijímateľa podľa SEPA.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="OriginatorsReferenceInformation" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="35" bsqr:priority="12" bsqr:order="8">
 <annotation>
  <documentation>Referenčná informácia prijímateľa podľa SEPA.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Payment / bsqr:PaymentNote
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Správa pre prijímateľa. Údaje o platbe, na základe ktorých príjemca bude môcť platbu identifikovať.
Odporúča sa maximálne 140 Unicode znakov.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="PaymentNote" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="140" bsqr:priority="1" bsqr:order="9">
 <annotation>
  <documentation>Správa pre prijímateľa. Údaje o platbe, na základe ktorých príjemca bude môcť platbu identifikovať. Odporúča sa maximálne 140 Unicode znakov.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Payment / bsqr:BankAccounts
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Zoznam bankových účtov.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#BankAccounts_BankAccount bysquare_xsd.tmp#BankAccounts
Type bsqr:BankAccounts
Properties
content complex
Model
Children bsqr:BankAccount
Instance
<bsqr:BankAccounts xmlns:bsqr="http://www.bysquare.com/bysquare">
 <bsqr:BankAccount>{1,unbounded}</bsqr:BankAccount>
</bsqr:BankAccounts>
Source
<element name="BankAccounts" type="bsqr:BankAccounts" bsqr:order="10">
 <annotation>
  <documentation>Zoznam bankových účtov.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:BankAccounts / bsqr:BankAccount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Údaje bankového účtu prijímateľa platby.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#BankAccount_IBAN bysquare_xsd.tmp#BankAccount_BIC bysquare_xsd.tmp#BankAccount
Type bsqr:BankAccount
Properties
content complex
maxOccurs unbounded
Model
Children bsqr:BIC, bsqr:IBAN
Instance
<bsqr:BankAccount xmlns:bsqr="http://www.bysquare.com/bysquare">
 <bsqr:IBAN>{1,1}</bsqr:IBAN>
 <bsqr:BIC>{0,1}</bsqr:BIC>
</bsqr:BankAccount>
Source
<element name="BankAccount" type="bsqr:BankAccount" maxOccurs="unbounded" bsqr:order="1">
 <annotation>
  <documentation>Údaje bankového účtu prijímateľa platby.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:BankAccount / bsqr:IBAN
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Medzinárodné číslo bankového účtu vo formáte IBAN. Príklad: "SK8209000000000011424060".

Viac na http://www.sbaonline.sk/sk/projekty/financne-vzdelavanie/slovnik-bankovych-pojmov/iii/.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#IBAN
Type bsqr:IBAN
Properties
content simple
Facets
pattern [A-Z]{2}[0-9]{2}[A-Z0-9]{0,30}
Source
<element name="IBAN" type="bsqr:IBAN" bsqr:maxLength="34" bsqr:priority="999" bsqr:order="1">
 <annotation>
  <documentation>Medzinárodné číslo bankového účtu vo formáte IBAN. Príklad: "SK8209000000000011424060". Viac na http://www.sbaonline.sk/sk/projekty/financne-vzdelavanie/slovnik-bankovych-pojmov/iii/.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:BankAccount / bsqr:BIC
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Medzinárodný bankový identifikačný kód (z ang. Bank Identification Code).

Viac na http://www.sbaonline.sk/sk/projekty/financne-vzdelavanie/slovnik-bankovych-pojmov/bbb/bic.html.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#BIC
Type bsqr:BIC
Properties
content simple
minOccurs 0
Facets
pattern [A-Z]{4}[A-Z]{2}[A-Z\d]{2}([A-Z\d]{3})?
Source
<element name="BIC" type="bsqr:BIC" bsqr:maxLength="11" bsqr:priority="999" bsqr:order="2" minOccurs="0">
 <annotation>
  <documentation>Medzinárodný bankový identifikačný kód (z ang. Bank Identification Code). Viac na http://www.sbaonline.sk/sk/projekty/financne-vzdelavanie/slovnik-bankovych-pojmov/bbb/bic.html.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Payment / bsqr:StandingOrderExt
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Rozšírenie platobných údajov o údaje pre nastavenie trvalého príkazu.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#StandingOrderExt_Day bysquare_xsd.tmp#StandingOrderExt_Month bysquare_xsd.tmp#StandingOrderExt_Periodicity bysquare_xsd.tmp#StandingOrderExt_LastDate bysquare_xsd.tmp#StandingOrderExt
Type bsqr:StandingOrderExt
Properties
content complex
minOccurs 0
Model
Children bsqr:Day, bsqr:LastDate, bsqr:Month, bsqr:Periodicity
Instance
<bsqr:StandingOrderExt xmlns:bsqr="http://www.bysquare.com/bysquare">
 <bsqr:Day>{0,1}</bsqr:Day>
 <bsqr:Month>{0,1}</bsqr:Month>
 <bsqr:Periodicity>{1,1}</bsqr:Periodicity>
 <bsqr:LastDate>{0,1}</bsqr:LastDate>
</bsqr:StandingOrderExt>
Source
<element name="StandingOrderExt" type="bsqr:StandingOrderExt" minOccurs="0" bsqr:order="11">
 <annotation>
  <documentation>Rozšírenie platobných údajov o údaje pre nastavenie trvalého príkazu.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:StandingOrderExt / bsqr:Day
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Deň platby vyplývajúci z opakovania (Periodicity).
Deň v mesiaci je číslo medzi 1 a 31.
Deň v týždni je číslo medzi 1 a 7 (1 = pondelok, 2 =utorok, …, 7 = nedeľa).
Diagram
Diagram
Type integer
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="Day" type="integer" minOccurs="0" bsqr:maxLength="2" bsqr:priority="999" bsqr:order="1">
 <annotation>
  <documentation>Deň platby vyplývajúci z opakovania (Periodicity). Deň v mesiaci je číslo medzi 1 a 31. Deň v týždni je číslo medzi 1 a 7 (1 = pondelok, 2 =utorok, …, 7 = nedeľa).</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:StandingOrderExt / bsqr:Month
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Medzerou oddelený zoznam mesiacov, v ktoré sa má platba uskutočniť.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#MultipleMonths
Type bsqr:MultipleMonths
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="Month" type="bsqr:MultipleMonths" minOccurs="0" bsqr:maxLength="4" bsqr:priority="999" bsqr:order="2">
 <annotation>
  <documentation>Medzerou oddelený zoznam mesiacov, v ktoré sa má platba uskutočniť.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:StandingOrderExt / bsqr:Periodicity
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Opakovanie (periodicita) trvalého príkazu.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#Periodicity
Type bsqr:Periodicity
Properties
content simple
Facets
enumeration Daily
enumeration Weekly
enumeration Biweekly
enumeration Monthly
enumeration Bimonthly
enumeration Quarterly
enumeration Annually
enumeration Semiannually
Source
<element name="Periodicity" type="bsqr:Periodicity" bsqr:maxLength="1" bsqr:priority="999" bsqr:order="3">
 <annotation>
  <documentation>Opakovanie (periodicita) trvalého príkazu.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:StandingOrderExt / bsqr:LastDate
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Dátum poslednej platby v trvalom príkaze.
Diagram
Diagram
Type date
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="LastDate" type="date" minOccurs="0" bsqr:maxLength="8" bsqr:priority="999" bsqr:order="4">
 <annotation>
  <documentation>Dátum poslednej platby v trvalom príkaze.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Payment / bsqr:DirectDebitExt
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Rozšírenie platobných údajov o údaje pre nastavenie a identifikáciu inkasa.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#DirectDebitExt_DirectDebitScheme bysquare_xsd.tmp#DirectDebitExt_DirectDebitType bysquare_xsd.tmp#DirectDebitExt_VariableSymbol bysquare_xsd.tmp#DirectDebitExt_SpecificSymbol bysquare_xsd.tmp#DirectDebitExt_OriginatorsReferenceInformation bysquare_xsd.tmp#DirectDebitExt_MandateID bysquare_xsd.tmp#DirectDebitExt_CreditorID bysquare_xsd.tmp#DirectDebitExt_ContractID bysquare_xsd.tmp#DirectDebitExt_MaxAmount bysquare_xsd.tmp#DirectDebitExt_ValidTillDate bysquare_xsd.tmp#DirectDebitExt
Type bsqr:DirectDebitExt
Properties
content complex
minOccurs 0
Model
Children bsqr:ContractID, bsqr:CreditorID, bsqr:DirectDebitScheme, bsqr:DirectDebitType, bsqr:MandateID, bsqr:MaxAmount, bsqr:OriginatorsReferenceInformation, bsqr:SpecificSymbol, bsqr:ValidTillDate, bsqr:VariableSymbol
Instance
<bsqr:DirectDebitExt xmlns:bsqr="http://www.bysquare.com/bysquare">
 <bsqr:DirectDebitScheme>{1,1}</bsqr:DirectDebitScheme>
 <bsqr:DirectDebitType>{1,1}</bsqr:DirectDebitType>
 <bsqr:VariableSymbol>{0,1}</bsqr:VariableSymbol>
 <bsqr:SpecificSymbol>{0,1}</bsqr:SpecificSymbol>
 <bsqr:OriginatorsReferenceInformation>{0,1}</bsqr:OriginatorsReferenceInformation>
 <bsqr:MandateID>{1,1}</bsqr:MandateID>
 <bsqr:CreditorID>{1,1}</bsqr:CreditorID>
 <bsqr:ContractID>{0,1}</bsqr:ContractID>
 <bsqr:MaxAmount>{0,1}</bsqr:MaxAmount>
 <bsqr:ValidTillDate>{0,1}</bsqr:ValidTillDate>
</bsqr:DirectDebitExt>
Source
<element name="DirectDebitExt" type="bsqr:DirectDebitExt" minOccurs="0" bsqr:order="12">
 <annotation>
  <documentation>Rozšírenie platobných údajov o údaje pre nastavenie a identifikáciu inkasa.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:DirectDebitExt / bsqr:DirectDebitScheme
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Inksaná schéma. Uvádza ja jedna z možností:
SEPA - Inkaso zodpovedá schéme SEPA.
other - iné
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#DirectDebitScheme
Type bsqr:DirectDebitScheme
Properties
content simple
Facets
enumeration other
enumeration SEPA
Source
<element name="DirectDebitScheme" type="bsqr:DirectDebitScheme" bsqr:maxLength="1" bsqr:priority="999" bsqr:order="1">
 <annotation>
  <documentation>Inksaná schéma. Uvádza ja jedna z možností: SEPA - Inkaso zodpovedá schéme SEPA. other - iné</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:DirectDebitExt / bsqr:DirectDebitType
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Typ inkasa. Uvádza ja jedna z možností:
one-off - jednorázové inkaso
recurrent - opakované inkaso
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#DirectDebitType
Type bsqr:DirectDebitType
Properties
content simple
Facets
enumeration one-off
enumeration recurrent
Source
<element name="DirectDebitType" type="bsqr:DirectDebitType" bsqr:maxLength="1" bsqr:priority="999" bsqr:order="2">
 <annotation>
  <documentation>Typ inkasa. Uvádza ja jedna z možností: one-off - jednorázové inkaso recurrent - opakované inkaso</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:DirectDebitExt / bsqr:VariableSymbol
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Variabilný symbol. Vypĺňa sa len v prípade, ak sa odlišuje od variabilného symbolu v platobnom príkaze.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#VariableSymbol
Type bsqr:VariableSymbol
Properties
content simple
minOccurs 0
Facets
pattern [0-9]{0,10}
Source
<element name="VariableSymbol" type="bsqr:VariableSymbol" minOccurs="0" bsqr:maxLength="10" bsqr:priority="4" bsqr:order="3">
 <annotation>
  <documentation>Variabilný symbol. Vypĺňa sa len v prípade, ak sa odlišuje od variabilného symbolu v platobnom príkaze.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:DirectDebitExt / bsqr:SpecificSymbol
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Špecifický symbol. Vypĺňa sa len v prípade, ak sa odlišuje od špecifického symbolu v platobnom príkaze.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#SpecificSymbol
Type bsqr:SpecificSymbol
Properties
content simple
minOccurs 0
Facets
pattern [0-9]{0,10}
Source
<element name="SpecificSymbol" type="bsqr:SpecificSymbol" minOccurs="0" bsqr:maxLength="10" bsqr:priority="3" bsqr:order="4">
 <annotation>
  <documentation>Špecifický symbol. Vypĺňa sa len v prípade, ak sa odlišuje od špecifického symbolu v platobnom príkaze.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:DirectDebitExt / bsqr:OriginatorsReferenceInformation
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Referenčná informácia. Použije sa len na prechodné obdobie z variabilného a špecifického symbolu na SEPA inkaso.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="OriginatorsReferenceInformation" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="35" bsqr:priority="11" bsqr:order="5">
 <annotation>
  <documentation>Referenčná informácia. Použije sa len na prechodné obdobie z variabilného a špecifického symbolu na SEPA inkaso.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:DirectDebitExt / bsqr:MandateID
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Identifikácia mandátu medzi veriteľom a dlžníkom podľa SEPA.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
Source
<element name="MandateID" type="string" bsqr:maxLength="35" bsqr:priority="10" bsqr:order="6">
 <annotation>
  <documentation>Identifikácia mandátu medzi veriteľom a dlžníkom podľa SEPA.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:DirectDebitExt / bsqr:CreditorID
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Identifikácia veriteľa podľa SEPA.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
Source
<element name="CreditorID" type="string" bsqr:maxLength="35" bsqr:priority="9" bsqr:order="7">
 <annotation>
  <documentation>Identifikácia veriteľa podľa SEPA.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:DirectDebitExt / bsqr:ContractID
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Identifikácia zmluvy medzi veriteľom a dlžníkom podľa SEPA.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="ContractID" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="35" bsqr:priority="8" bsqr:order="8">
 <annotation>
  <documentation>Identifikácia zmluvy medzi veriteľom a dlžníkom podľa SEPA.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:DirectDebitExt / bsqr:MaxAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Maximálna čiastka inkasa.
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="MaxAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:maxLength="15" bsqr:priority="999" bsqr:order="9">
 <annotation>
  <documentation>Maximálna čiastka inkasa.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:DirectDebitExt / bsqr:ValidTillDate
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Dátum platnosti inkasa. Platnosť inkasa zaníka dňom tohto dátumu.
Diagram
Diagram
Type date
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="ValidTillDate" type="date" minOccurs="0" bsqr:maxLength="8" bsqr:priority="999" bsqr:order="10">
 <annotation>
  <documentation>Dátum platnosti inkasa. Platnosť inkasa zaníka dňom tohto dátumu.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Payment / bsqr:BeneficiaryName
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Rozšírenie o meno príjemcu
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="BeneficiaryName" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="140" bsqr:priority="999" bsqr:order="13">
 <annotation>
  <documentation>Rozšírenie o meno príjemcu</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Payment / bsqr:BeneficiaryAddressLine1
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Rozšírenie o adresu príjemcu
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="BeneficiaryAddressLine1" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="70" bsqr:priority="999" bsqr:order="14">
 <annotation>
  <documentation>Rozšírenie o adresu príjemcu</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Payment / bsqr:BeneficiaryAddressLine2
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Rozšírenie o adresu príjemcu (druhý riadok)
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="BeneficiaryAddressLine2" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="70" bsqr:priority="999" bsqr:order="15">
 <annotation>
  <documentation>Rozšírenie o adresu príjemcu (druhý riadok)</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Invoice
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Dokument QR kódu faktúry podľa štandardu by square.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#BySquareDocument bysquare_xsd.tmp#InvoiceBase_InvoiceID bysquare_xsd.tmp#InvoiceBase_IssueDate bysquare_xsd.tmp#InvoiceBase_TaxPointDate bysquare_xsd.tmp#InvoiceBase_OrderID bysquare_xsd.tmp#InvoiceBase_DeliveryNoteID bysquare_xsd.tmp#InvoiceBase_LocalCurrencyCode bysquare_xsd.tmp#InvoiceBase_ForeignCurrencyCode bysquare_xsd.tmp#InvoiceBase_CurrRate bysquare_xsd.tmp#InvoiceBase_ReferenceCurrRate bysquare_xsd.tmp#InvoiceBase_SupplierParty bysquare_xsd.tmp#InvoiceBase_CustomerParty bysquare_xsd.tmp#InvoiceBase_NumberOfInvoiceLines bysquare_xsd.tmp#InvoiceBase_InvoiceDescription bysquare_xsd.tmp#InvoiceBase_SingleInvoiceLine bysquare_xsd.tmp#InvoiceBase_TaxCategorySummaries bysquare_xsd.tmp#InvoiceBase_MonetarySummary bysquare_xsd.tmp#InvoiceBase_PaymentMeans bysquare_xsd.tmp#InvoiceBase
Type bsqr:InvoiceBase
Type hierarchy
Properties
content complex
Model
Children bsqr:CurrRate, bsqr:CustomerParty, bsqr:DeliveryNoteID, bsqr:ForeignCurrencyCode, bsqr:InvoiceDescription, bsqr:InvoiceID, bsqr:IssueDate, bsqr:LocalCurrencyCode, bsqr:MonetarySummary, bsqr:NumberOfInvoiceLines, bsqr:OrderID, bsqr:PaymentMeans, bsqr:ReferenceCurrRate, bsqr:SingleInvoiceLine, bsqr:SupplierParty, bsqr:TaxCategorySummaries, bsqr:TaxPointDate
Instance
<bsqr:Invoice xmlns:bsqr="http://www.bysquare.com/bysquare">
 <bsqr:InvoiceID>{1,1}</bsqr:InvoiceID>
 <bsqr:IssueDate>{1,1}</bsqr:IssueDate>
 <bsqr:TaxPointDate>{0,1}</bsqr:TaxPointDate>
 <bsqr:OrderID>{0,1}</bsqr:OrderID>
 <bsqr:DeliveryNoteID>{0,1}</bsqr:DeliveryNoteID>
 <bsqr:LocalCurrencyCode>{1,1}</bsqr:LocalCurrencyCode>
 <bsqr:ForeignCurrencyCode>{1,1}</bsqr:ForeignCurrencyCode>
 <bsqr:CurrRate>{1,1}</bsqr:CurrRate>
 <bsqr:ReferenceCurrRate>{1,1}</bsqr:ReferenceCurrRate>
 <bsqr:SupplierParty>{1,1}</bsqr:SupplierParty>
 <bsqr:CustomerParty>{1,1}</bsqr:CustomerParty>
 <bsqr:NumberOfInvoiceLines>{1,1}</bsqr:NumberOfInvoiceLines>
 <bsqr:InvoiceDescription>{0,1}</bsqr:InvoiceDescription>
 <bsqr:SingleInvoiceLine>{1,1}</bsqr:SingleInvoiceLine>
 <bsqr:TaxCategorySummaries>{1,1}</bsqr:TaxCategorySummaries>
 <bsqr:MonetarySummary>{1,1}</bsqr:MonetarySummary>
 <bsqr:PaymentMeans>{0,1}</bsqr:PaymentMeans>
</bsqr:Invoice>
Source
<element name="Invoice" type="bsqr:InvoiceBase" bsqr:bysquareType="1" bsqr:version="0">
 <annotation>
  <documentation>Dokument QR kódu faktúry podľa štandardu by square.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceBase / bsqr:InvoiceID
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Číslo faktúry, jednoznačne identifikuje faktúru v rámci účtovného systému spoločnosti.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
Source
<element name="InvoiceID" type="string" bsqr:maxLength="10" bsqr:priority="21" bsqr:order="1">
 <annotation>
  <documentation>Číslo faktúry, jednoznačne identifikuje faktúru v rámci účtovného systému spoločnosti.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceBase / bsqr:IssueDate
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Dátum vystavenia faktúry.
Diagram
Diagram
Type date
Properties
content simple
Source
<element name="IssueDate" type="date" bsqr:maxLength="8" bsqr:priority="999" bsqr:order="2">
 <annotation>
  <documentation>Dátum vystavenia faktúry.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceBase / bsqr:TaxPointDate
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Dátum zdaniteľného plnenia (vzniku daňovej povinnosti), dodania tovaru alebo služby.
Diagram
Diagram
Type date
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="TaxPointDate" type="date" minOccurs="0" bsqr:maxLength="8" bsqr:priority="999" bsqr:order="3">
 <annotation>
  <documentation>Dátum zdaniteľného plnenia (vzniku daňovej povinnosti), dodania tovaru alebo služby.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceBase / bsqr:OrderID
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Číslo objednávky. V prípade, že faktúra nadväzuje na viacero objednávok, uviedie sa číslo primárnej objednávky.
Poznámka: V prípade viacerých objednávok sa uvádzajú priamo pri položkách.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="OrderID" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="10" bsqr:priority="7" bsqr:order="4">
 <annotation>
  <documentation>Číslo objednávky. V prípade, že faktúra nadväzuje na viacero objednávok, uviedie sa číslo primárnej objednávky. Poznámka: V prípade viacerých objednávok sa uvádzajú priamo pri položkách.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceBase / bsqr:DeliveryNoteID
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Číslo dodacieho listu. V prípade, že faktúra nadväzuje na viacero dodacích listov, uviedie sa číslo primárneho dodacieho listu.
Poznámka: V prípade viacerých dodacích listov sa uvádzajú priamo pri položkách.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="DeliveryNoteID" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="10" bsqr:priority="8" bsqr:order="5">
 <annotation>
  <documentation>Číslo dodacieho listu. V prípade, že faktúra nadväzuje na viacero dodacích listov, uviedie sa číslo primárneho dodacieho listu. Poznámka: V prípade viacerých dodacích listov sa uvádzajú priamo pri položkách.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceBase / bsqr:LocalCurrencyCode
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Domáca mena v ISO 4217 formáte (3 písmená skratka). Príklad: "EUR".
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#CurrencyCode
Type bsqr:CurrencyCode
Properties
content simple
Facets
pattern [A-Z]{3}
Source
<element name="LocalCurrencyCode" type="bsqr:CurrencyCode" bsqr:maxLength="3" bsqr:priority="999" bsqr:order="6">
 <annotation>
  <documentation>Domáca mena v ISO 4217 formáte (3 písmená skratka). Príklad: "EUR".</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceBase / bsqr:ForeignCurrencyCode
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Zahraničná mena v ISO 4217 formáte (3 písmená skratka). Príklad: "USD".
V prípade, že je uvedená zahraničná mena, všetky čiastky na faktúre sa uvádzajú v zahraničnej mene.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#CurrencyCode
Type bsqr:CurrencyCode
Properties
content simple
Facets
pattern [A-Z]{3}
Source
<element name="ForeignCurrencyCode" type="bsqr:CurrencyCode" bsqr:maxLength="3" bsqr:priority="999" bsqr:order="7">
 <annotation>
  <documentation>Zahraničná mena v ISO 4217 formáte (3 písmená skratka). Príklad: "USD". V prípade, že je uvedená zahraničná mena, všetky čiastky na faktúre sa uvádzajú v zahraničnej mene.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceBase / bsqr:CurrRate
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Kurz zahraničnej meny - priama kotácia, vzhľadom na domácu menu.
Jednotka zahraničnej meny = X jednotiek domácej meny.
Na prepočet zo zahraničnej meny na domácu sa použite tento kurz.
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
Source
<element name="CurrRate" type="decimal" bsqr:maxLength="15" bsqr:priority="999" bsqr:order="8">
 <annotation>
  <documentation>Kurz zahraničnej meny - priama kotácia, vzhľadom na domácu menu. Jednotka zahraničnej meny = X jednotiek domácej meny. Na prepočet zo zahraničnej meny na domácu sa použite tento kurz.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceBase / bsqr:ReferenceCurrRate
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Kurz zahraničnej meny - nepriama kotácia, vzhľadom na domácu menu.
Jednotka domácej meny = X jednotiek zahraničnej meny.
Na prepočet z domácej na zahraničnú by mal byť použitý tento kurz.
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
Source
<element name="ReferenceCurrRate" type="decimal" bsqr:maxLength="15" bsqr:priority="999" bsqr:order="9">
 <annotation>
  <documentation>Kurz zahraničnej meny - nepriama kotácia, vzhľadom na domácu menu. Jednotka domácej meny = X jednotiek zahraničnej meny. Na prepočet z domácej na zahraničnú by mal byť použitý tento kurz.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceBase / bsqr:SupplierParty
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Informácie o dodáveteľovi.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#Party_PartyName bysquare_xsd.tmp#Party_CompanyTaxID bysquare_xsd.tmp#Party_CompanyVATID bysquare_xsd.tmp#Party_CompanyRegisterID bysquare_xsd.tmp#Party bysquare_xsd.tmp#SupplierParty_PostalAddress bysquare_xsd.tmp#SupplierParty_Contact bysquare_xsd.tmp#SupplierParty
Type bsqr:SupplierParty
Type hierarchy
Properties
content complex
Model
Children bsqr:CompanyRegisterID, bsqr:CompanyTaxID, bsqr:CompanyVATID, bsqr:Contact, bsqr:PartyName, bsqr:PostalAddress
Instance
<bsqr:SupplierParty xmlns:bsqr="http://www.bysquare.com/bysquare">
 <bsqr:PartyName>{1,1}</bsqr:PartyName>
 <bsqr:CompanyTaxID>{0,1}</bsqr:CompanyTaxID>
 <bsqr:CompanyVATID>{0,1}</bsqr:CompanyVATID>
 <bsqr:CompanyRegisterID>{0,1}</bsqr:CompanyRegisterID>
 <bsqr:PostalAddress>{1,1}</bsqr:PostalAddress>
 <bsqr:Contact>{0,1}</bsqr:Contact>
</bsqr:SupplierParty>
Source
<element name="SupplierParty" type="bsqr:SupplierParty" bsqr:order="10">
 <annotation>
  <documentation>Informácie o dodáveteľovi.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Party / bsqr:PartyName
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Názov spoločnosti v prípade právnickej ososby. Meno a priezvisko v prípade fyzickej osoby.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
Source
<element name="PartyName" type="string" bsqr:maxLength="20" bsqr:priority="17" bsqr:order="1">
 <annotation>
  <documentation>Názov spoločnosti v prípade právnickej ososby. Meno a priezvisko v prípade fyzickej osoby.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Party / bsqr:CompanyTaxID
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
DIČ: Daňové identifikačné číslo.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="CompanyTaxID" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="12" bsqr:priority="20" bsqr:order="2">
 <annotation>
  <documentation>DIČ: Daňové identifikačné číslo.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Party / bsqr:CompanyVATID
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
IČ-DPH: Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="CompanyVATID" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="14" bsqr:priority="19" bsqr:order="3">
 <annotation>
  <documentation>IČ-DPH: Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Party / bsqr:CompanyRegisterID
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
IČO: Identifikačné číslo organizácie.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="CompanyRegisterID" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="14" bsqr:priority="18" bsqr:order="4">
 <annotation>
  <documentation>IČO: Identifikačné číslo organizácie.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:SupplierParty / bsqr:PostalAddress
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Poštová adresa sídla dodávateľa.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#PostalAddress_StreetName bysquare_xsd.tmp#PostalAddress_BuildingNumber bysquare_xsd.tmp#PostalAddress_CityName bysquare_xsd.tmp#PostalAddress_PostalZone bysquare_xsd.tmp#PostalAddress_State bysquare_xsd.tmp#PostalAddress_Country bysquare_xsd.tmp#PostalAddress
Type bsqr:PostalAddress
Properties
content complex
Model
Children bsqr:BuildingNumber, bsqr:CityName, bsqr:Country, bsqr:PostalZone, bsqr:State, bsqr:StreetName
Instance
<bsqr:PostalAddress xmlns:bsqr="http://www.bysquare.com/bysquare">
 <bsqr:StreetName>{1,1}</bsqr:StreetName>
 <bsqr:BuildingNumber>{0,1}</bsqr:BuildingNumber>
 <bsqr:CityName>{1,1}</bsqr:CityName>
 <bsqr:PostalZone>{1,1}</bsqr:PostalZone>
 <bsqr:State>{0,1}</bsqr:State>
 <bsqr:Country>{1,1}</bsqr:Country>
</bsqr:PostalAddress>
Source
<element name="PostalAddress" type="bsqr:PostalAddress" bsqr:order="2">
 <annotation>
  <documentation>Poštová adresa sídla dodávateľa.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:PostalAddress / bsqr:StreetName
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Názov ulice.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
Source
<element name="StreetName" type="string" bsqr:maxLength="20" bsqr:priority="12" bsqr:order="1">
 <annotation>
  <documentation>Názov ulice.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:PostalAddress / bsqr:BuildingNumber
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Orientačné číslo budovy.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="BuildingNumber" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="3" bsqr:priority="11" bsqr:order="2">
 <annotation>
  <documentation>Orientačné číslo budovy.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:PostalAddress / bsqr:CityName
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Mesto (okres).
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
Source
<element name="CityName" type="string" bsqr:maxLength="20" bsqr:priority="10" bsqr:order="3">
 <annotation>
  <documentation>Mesto (okres).</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:PostalAddress / bsqr:PostalZone
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
PSČ: Poštové smerovacie číslo.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
Source
<element name="PostalZone" type="string" bsqr:maxLength="10" bsqr:priority="9" bsqr:order="4">
 <annotation>
  <documentation>PSČ: Poštové smerovacie číslo.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:PostalAddress / bsqr:State
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Štát v rámci federácie. Neuvádza sa pre Slovenskú republiku.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="State" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="10" bsqr:priority="6" bsqr:order="5">
 <annotation>
  <documentation>Štát v rámci federácie. Neuvádza sa pre Slovenskú republiku.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:PostalAddress / bsqr:Country
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Krajina v ISO 3166 formáte (3 písmená skratka). Príklad: "SVK".
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#CountryCode
Type bsqr:CountryCode
Properties
content simple
Facets
pattern [A-Z]{3}
Source
<element name="Country" type="bsqr:CountryCode" bsqr:maxLength="3" bsqr:priority="999" bsqr:order="6">
 <annotation>
  <documentation>Krajina v ISO 3166 formáte (3 písmená skratka). Príklad: "SVK".</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:SupplierParty / bsqr:Contact
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Kontaktné informácie dodávateľa.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#Contact_Name bysquare_xsd.tmp#Contact_Telephone bysquare_xsd.tmp#Contact_EMail bysquare_xsd.tmp#Contact
Type bsqr:Contact
Properties
content complex
minOccurs 0
Model
Children bsqr:EMail, bsqr:Name, bsqr:Telephone
Instance
<bsqr:Contact xmlns:bsqr="http://www.bysquare.com/bysquare">
 <bsqr:Name>{0,1}</bsqr:Name>
 <bsqr:Telephone>{0,1}</bsqr:Telephone>
 <bsqr:EMail>{0,1}</bsqr:EMail>
</bsqr:Contact>
Source
<element name="Contact" type="bsqr:Contact" minOccurs="0" bsqr:order="3">
 <annotation>
  <documentation>Kontaktné informácie dodávateľa.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Contact / bsqr:Name
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Meno kontaktnej osoby (ak je iné ako PartyName). Názov kontaktného oddelenia, napríklad "Zákaznícka linka".
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="Name" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="20" bsqr:priority="13" bsqr:order="1">
 <annotation>
  <documentation>Meno kontaktnej osoby (ak je iné ako PartyName). Názov kontaktného oddelenia, napríklad "Zákaznícka linka".</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Contact / bsqr:Telephone
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Telefónne číslo. Odporúča sa uvádzať s medzinárodnou predvoľbou, príklad "+421900900900".
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="Telephone" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="12" bsqr:priority="14" bsqr:order="2">
 <annotation>
  <documentation>Telefónne číslo. Odporúča sa uvádzať s medzinárodnou predvoľbou, príklad "+421900900900".</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:Contact / bsqr:EMail
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Emailová adresa.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="EMail" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="40" bsqr:priority="15" bsqr:order="3">
 <annotation>
  <documentation>Emailová adresa.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceBase / bsqr:CustomerParty
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Informácie o zákazníkovi.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#Party_PartyName bysquare_xsd.tmp#Party_CompanyTaxID bysquare_xsd.tmp#Party_CompanyVATID bysquare_xsd.tmp#Party_CompanyRegisterID bysquare_xsd.tmp#Party bysquare_xsd.tmp#CustomerParty_PartyIdentification bysquare_xsd.tmp#CustomerParty
Type bsqr:CustomerParty
Type hierarchy
Properties
content complex
Model
Children bsqr:CompanyRegisterID, bsqr:CompanyTaxID, bsqr:CompanyVATID, bsqr:PartyIdentification, bsqr:PartyName
Instance
<bsqr:CustomerParty xmlns:bsqr="http://www.bysquare.com/bysquare">
 <bsqr:PartyName>{1,1}</bsqr:PartyName>
 <bsqr:CompanyTaxID>{0,1}</bsqr:CompanyTaxID>
 <bsqr:CompanyVATID>{0,1}</bsqr:CompanyVATID>
 <bsqr:CompanyRegisterID>{0,1}</bsqr:CompanyRegisterID>
 <bsqr:PartyIdentification>{0,1}</bsqr:PartyIdentification>
</bsqr:CustomerParty>
Source
<element name="CustomerParty" type="bsqr:CustomerParty" bsqr:order="11">
 <annotation>
  <documentation>Informácie o zákazníkovi.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:CustomerParty / bsqr:PartyIdentification
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Identifikátor odberateľa v účtovnom systéme dodávateľa. Slúži pre účely intérneho spracovania.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="PartyIdentification" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="20" bsqr:priority="16" bsqr:order="2">
 <annotation>
  <documentation>Identifikátor odberateľa v účtovnom systéme dodávateľa. Slúži pre účely intérneho spracovania.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceBase / bsqr:NumberOfInvoiceLines
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Počet položiek faktúry. Uvádza sa v prípade viac položkovej faktúry. Ponecháva sa prázdne v prípade jedno-položkovej faktúry.
Hlavičková faktúra znamená, že sa neuvádzajú jednotlivé položky faktúry, iba rekapitulácia fakturovaných údajov.
V prípade hlavičkovej faktúry sa vyplní 0.
Diagram
Diagram
Type integer
Properties
content simple
Source
<element name="NumberOfInvoiceLines" type="integer" bsqr:maxLength="11" bsqr:priority="999" bsqr:order="12">
 <annotation>
  <documentation>Počet položiek faktúry. Uvádza sa v prípade viac položkovej faktúry. Ponecháva sa prázdne v prípade jedno-položkovej faktúry. Hlavičková faktúra znamená, že sa neuvádzajú jednotlivé položky faktúry, iba rekapitulácia fakturovaných údajov. V prípade hlavičkovej faktúry sa vyplní 0.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceBase / bsqr:InvoiceDescription
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Všeobecný popis faktúry. Uvádza sa v prípade viacerých položiek, inak musí ostať prázdne.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="InvoiceDescription" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="30" bsqr:priority="1" bsqr:order="13">
 <annotation>
  <documentation>Všeobecný popis faktúry. Uvádza sa v prípade viacerých položiek, inak musí ostať prázdne.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceBase / bsqr:SingleInvoiceLine
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Detaily pre jednu položku faktúry. Uvádza sa iba v prípade jedno-položkovej faktúry a nevypĺňa sa v prípade viac položkovej a hlavičkovej faktúry.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#SingleInvoiceLine_OrderLineID bysquare_xsd.tmp#SingleInvoiceLine_DeliveryNoteLineID bysquare_xsd.tmp#SingleInvoiceLine_ItemName bysquare_xsd.tmp#SingleInvoiceLine_ItemEANCode bysquare_xsd.tmp#SingleInvoiceLine_PeriodFromDate bysquare_xsd.tmp#SingleInvoiceLine_PeriodToDate bysquare_xsd.tmp#SingleInvoiceLine_InvoicedQuantity bysquare_xsd.tmp#SingleInvoiceLine_UnitPriceTaxExclusiveAmount bysquare_xsd.tmp#SingleInvoiceLine_UnitPriceTaxInclusiveAmount bysquare_xsd.tmp#SingleInvoiceLine_UnitPriceTaxAmount bysquare_xsd.tmp#SingleInvoiceLine
Type bsqr:SingleInvoiceLine
Properties
content complex
Model
Children bsqr:DeliveryNoteLineID, bsqr:InvoicedQuantity, bsqr:ItemEANCode, bsqr:ItemName, bsqr:OrderLineID, bsqr:PeriodFromDate, bsqr:PeriodToDate, bsqr:UnitPriceTaxAmount, bsqr:UnitPriceTaxExclusiveAmount, bsqr:UnitPriceTaxInclusiveAmount
Instance
<bsqr:SingleInvoiceLine xmlns:bsqr="http://www.bysquare.com/bysquare">
 <bsqr:OrderLineID>{0,1}</bsqr:OrderLineID>
 <bsqr:DeliveryNoteLineID>{0,1}</bsqr:DeliveryNoteLineID>
 <bsqr:ItemName>{1,1}</bsqr:ItemName>
 <bsqr:ItemEANCode>{1,1}</bsqr:ItemEANCode>
 <bsqr:PeriodFromDate>{1,1}</bsqr:PeriodFromDate>
 <bsqr:PeriodToDate>{1,1}</bsqr:PeriodToDate>
 <bsqr:InvoicedQuantity>{1,1}</bsqr:InvoicedQuantity>
 <bsqr:UnitPriceTaxExclusiveAmount>{0,1}</bsqr:UnitPriceTaxExclusiveAmount>
 <bsqr:UnitPriceTaxInclusiveAmount>{0,1}</bsqr:UnitPriceTaxInclusiveAmount>
 <bsqr:UnitPriceTaxAmount>{0,1}</bsqr:UnitPriceTaxAmount>
</bsqr:SingleInvoiceLine>
Source
<element name="SingleInvoiceLine" type="bsqr:SingleInvoiceLine" bsqr:order="14">
 <annotation>
  <documentation>Detaily pre jednu položku faktúry. Uvádza sa iba v prípade jedno-položkovej faktúry a nevypĺňa sa v prípade viac položkovej a hlavičkovej faktúry.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:SingleInvoiceLine / bsqr:OrderLineID
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Číslo objednávky pre 1 položku faktúry. Uvádza sa len v prípade, ak je rôzne od čísla hlavnej objednávky na faktúre.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="OrderLineID" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="10" bsqr:priority="5" bsqr:order="1">
 <annotation>
  <documentation>Číslo objednávky pre 1 položku faktúry. Uvádza sa len v prípade, ak je rôzne od čísla hlavnej objednávky na faktúre.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:SingleInvoiceLine / bsqr:DeliveryNoteLineID
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Číslo dodacieho listu pre 1 položku faktúry. Uvádza sa len v prípade, ak je rôzne od čísla hlavného dodacieho listu na faktúre.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="DeliveryNoteLineID" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="10" bsqr:priority="4" bsqr:order="2">
 <annotation>
  <documentation>Číslo dodacieho listu pre 1 položku faktúry. Uvádza sa len v prípade, ak je rôzne od čísla hlavného dodacieho listu na faktúre.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:SingleInvoiceLine / bsqr:ItemName
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Názov a popis položky. Môže slúžiť aj na uloženie štruktúrovanej informácie o položke.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
Source
<element name="ItemName" type="string" bsqr:maxLength="30" bsqr:priority="2" bsqr:order="3">
 <annotation>
  <documentation>Názov a popis položky. Môže slúžiť aj na uloženie štruktúrovanej informácie o položke.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:SingleInvoiceLine / bsqr:ItemEANCode
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
EAN (European Article Number) kód položky.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
Source
<element name="ItemEANCode" type="string" bsqr:maxLength="30" bsqr:priority="3" bsqr:order="4">
 <annotation>
  <documentation>EAN (European Article Number) kód položky.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:SingleInvoiceLine / bsqr:PeriodFromDate
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Počiatočný dátum fakturačného obdobia položky.
Diagram
Diagram
Type date
Properties
content simple
Source
<element name="PeriodFromDate" type="date" bsqr:maxLength="8" bsqr:priority="999" bsqr:order="5">
 <annotation>
  <documentation>Počiatočný dátum fakturačného obdobia položky.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:SingleInvoiceLine / bsqr:PeriodToDate
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Konečný dátum fakturačného obdobia položky.
Diagram
Diagram
Type date
Properties
content simple
Source
<element name="PeriodToDate" type="date" bsqr:maxLength="8" bsqr:priority="999" bsqr:order="6">
 <annotation>
  <documentation>Konečný dátum fakturačného obdobia položky.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:SingleInvoiceLine / bsqr:InvoicedQuantity
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Počet kusov (kvantita) tejto položky.
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
Source
<element name="InvoicedQuantity" type="decimal" bsqr:maxLength="15" bsqr:priority="999" bsqr:order="7">
 <annotation>
  <documentation>Počet kusov (kvantita) tejto položky.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:SingleInvoiceLine / bsqr:UnitPriceTaxExclusiveAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Jednotková cena položky bez DPH v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako:
MonetarySummary->TaxExclusiveAmount / InvoicedQuantity
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="UnitPriceTaxExclusiveAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:computed="true">
 <annotation>
  <documentation>Jednotková cena položky bez DPH v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: MonetarySummary->TaxExclusiveAmount / InvoicedQuantity</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:SingleInvoiceLine / bsqr:UnitPriceTaxInclusiveAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Jednotková cena položky s DPH v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako:
MonetarySummary->TaxInclusiveAmount / InvoicedQuantity
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="UnitPriceTaxInclusiveAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:computed="true">
 <annotation>
  <documentation>Jednotková cena položky s DPH v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: MonetarySummary->TaxInclusiveAmount / InvoicedQuantity</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:SingleInvoiceLine / bsqr:UnitPriceTaxAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Daň z jednotkovej ceny položky v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako:
MonetarySummary->TaxAmount / InvoicedQuantity
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="UnitPriceTaxAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:computed="true">
 <annotation>
  <documentation>Daň z jednotkovej ceny položky v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: MonetarySummary->TaxAmount / InvoicedQuantity</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceBase / bsqr:TaxCategorySummaries
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Zoznam rekapitulácií jednotlivých daňových sadzieb pre DPH.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#TaxCategorySummaries_TaxCategorySummary bysquare_xsd.tmp#TaxCategorySummaries
Type bsqr:TaxCategorySummaries
Properties
content complex
Model
Children bsqr:TaxCategorySummary
Instance
<bsqr:TaxCategorySummaries xmlns:bsqr="http://www.bysquare.com/bysquare">
 <bsqr:TaxCategorySummary>{1,unbounded}</bsqr:TaxCategorySummary>
</bsqr:TaxCategorySummaries>
Source
<element name="TaxCategorySummaries" type="bsqr:TaxCategorySummaries" bsqr:order="15">
 <annotation>
  <documentation>Zoznam rekapitulácií jednotlivých daňových sadzieb pre DPH.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:TaxCategorySummaries / bsqr:TaxCategorySummary
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Rekapitulácia konkrétnej daňovej sadzby.
Musí byť uvedená rekapitulácia minimálne jednej daňovej sadzby.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#TaxCategorySummary_ClassifiedTaxCategory bysquare_xsd.tmp#TaxCategorySummary_TaxExclusiveAmount bysquare_xsd.tmp#TaxCategorySummary_TaxInclusiveAmount bysquare_xsd.tmp#TaxCategorySummary_TaxAmount bysquare_xsd.tmp#TaxCategorySummary_AlreadyClaimedTaxExclusiveAmount bysquare_xsd.tmp#TaxCategorySummary_AlreadyClaimedTaxInclusiveAmount bysquare_xsd.tmp#TaxCategorySummary_AlreadyClaimedTaxAmount bysquare_xsd.tmp#TaxCategorySummary_DifferenceTaxExclusiveAmount bysquare_xsd.tmp#TaxCategorySummary_DifferenceTaxInclusiveAmount bysquare_xsd.tmp#TaxCategorySummary_DifferenceTaxAmount bysquare_xsd.tmp#TaxCategorySummary
Type bsqr:TaxCategorySummary
Properties
content complex
maxOccurs unbounded
Model
Children bsqr:AlreadyClaimedTaxAmount, bsqr:AlreadyClaimedTaxExclusiveAmount, bsqr:AlreadyClaimedTaxInclusiveAmount, bsqr:ClassifiedTaxCategory, bsqr:DifferenceTaxAmount, bsqr:DifferenceTaxExclusiveAmount, bsqr:DifferenceTaxInclusiveAmount, bsqr:TaxAmount, bsqr:TaxExclusiveAmount, bsqr:TaxInclusiveAmount
Instance
<bsqr:TaxCategorySummary xmlns:bsqr="http://www.bysquare.com/bysquare">
 <bsqr:ClassifiedTaxCategory>{1,1}</bsqr:ClassifiedTaxCategory>
 <bsqr:TaxExclusiveAmount>{1,1}</bsqr:TaxExclusiveAmount>
 <bsqr:TaxInclusiveAmount>{0,1}</bsqr:TaxInclusiveAmount>
 <bsqr:TaxAmount>{1,1}</bsqr:TaxAmount>
 <bsqr:AlreadyClaimedTaxExclusiveAmount>{1,1}</bsqr:AlreadyClaimedTaxExclusiveAmount>
 <bsqr:AlreadyClaimedTaxInclusiveAmount>{0,1}</bsqr:AlreadyClaimedTaxInclusiveAmount>
 <bsqr:AlreadyClaimedTaxAmount>{1,1}</bsqr:AlreadyClaimedTaxAmount>
 <bsqr:DifferenceTaxExclusiveAmount>{0,1}</bsqr:DifferenceTaxExclusiveAmount>
 <bsqr:DifferenceTaxInclusiveAmount>{0,1}</bsqr:DifferenceTaxInclusiveAmount>
 <bsqr:DifferenceTaxAmount>{0,1}</bsqr:DifferenceTaxAmount>
</bsqr:TaxCategorySummary>
Source
<element name="TaxCategorySummary" type="bsqr:TaxCategorySummary" maxOccurs="unbounded" bsqr:order="1">
 <annotation>
  <documentation>Rekapitulácia konkrétnej daňovej sadzby. Musí byť uvedená rekapitulácia minimálne jednej daňovej sadzby.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:TaxCategorySummary / bsqr:ClassifiedTaxCategory
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Sadzba DPH vyjadrená v percentách na intervale 0 až 1. Príklad pre 20% DPH: "0.2".
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#Percentage
Type bsqr:Percentage
Properties
content simple
Facets
maxInclusive 1
minInclusive 0
Source
<element name="ClassifiedTaxCategory" type="bsqr:Percentage" bsqr:maxLength="15" bsqr:priority="999" bsqr:order="1">
 <annotation>
  <documentation>Sadzba DPH vyjadrená v percentách na intervale 0 až 1. Príklad pre 20% DPH: "0.2".</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:TaxCategorySummary / bsqr:TaxExclusiveAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Čiastka bez DPH v tejto daňovej sadzbe v domácej mene.
Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
Source
<element name="TaxExclusiveAmount" type="decimal" bsqr:maxLength="15" bsqr:priority="999" bsqr:order="2">
 <annotation>
  <documentation>Čiastka bez DPH v tejto daňovej sadzbe v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:TaxCategorySummary / bsqr:TaxInclusiveAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Čiastka s DPH v tejto daňovej sadzbe v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako:
TaxExclusiveAmount + TaxAmount
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="TaxInclusiveAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:computed="true">
 <annotation>
  <documentation>Čiastka s DPH v tejto daňovej sadzbe v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: TaxExclusiveAmount + TaxAmount</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:TaxCategorySummary / bsqr:TaxAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Čiastka DPH v tejto daňovej sadzbe v domácej mene.
Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
Source
<element name="TaxAmount" type="decimal" bsqr:maxLength="15" bsqr:priority="999" bsqr:order="3">
 <annotation>
  <documentation>Čiastka DPH v tejto daňovej sadzbe v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:TaxCategorySummary / bsqr:AlreadyClaimedTaxExclusiveAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Uhradené zálohy bez DPH v tejto daňovej sadzbe v domácej mene.
Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
Source
<element name="AlreadyClaimedTaxExclusiveAmount" type="decimal" bsqr:maxLength="15" bsqr:priority="999" bsqr:order="4">
 <annotation>
  <documentation>Uhradené zálohy bez DPH v tejto daňovej sadzbe v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:TaxCategorySummary / bsqr:AlreadyClaimedTaxInclusiveAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Uhradené zálohy s DPH v tejto daňovej sadzbe v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako:
AlreadyClaimedTaxExclusiveAmount + AlreadyClaimedTaxAmount
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="AlreadyClaimedTaxInclusiveAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:computed="true">
 <annotation>
  <documentation>Uhradené zálohy s DPH v tejto daňovej sadzbe v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: AlreadyClaimedTaxExclusiveAmount + AlreadyClaimedTaxAmount</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:TaxCategorySummary / bsqr:AlreadyClaimedTaxAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
DPH z uhradených záloh v tejto daňovej sadzbe v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
Source
<element name="AlreadyClaimedTaxAmount" type="decimal" bsqr:maxLength="15" bsqr:priority="999" bsqr:order="5">
 <annotation>
  <documentation>DPH z uhradených záloh v tejto daňovej sadzbe v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:TaxCategorySummary / bsqr:DifferenceTaxExclusiveAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Rozdiel medzi čiastkou bez DPH a uhradenými zálohami bez DPH v tejto daňovej sadzbe v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako:
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="DifferenceTaxExclusiveAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:computed="true">
 <annotation>
  <documentation>Rozdiel medzi čiastkou bez DPH a uhradenými zálohami bez DPH v tejto daňovej sadzbe v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako:</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:TaxCategorySummary / bsqr:DifferenceTaxInclusiveAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Rozdiel medzi čiastkou s DPH a uhradenými zálohami s DPH v tejto daňovej sadzbe v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako:
TaxInclusiveAmount - AlreadyClaimedTaxInclusiveAmount
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="DifferenceTaxInclusiveAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:computed="true">
 <annotation>
  <documentation>Rozdiel medzi čiastkou s DPH a uhradenými zálohami s DPH v tejto daňovej sadzbe v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: TaxInclusiveAmount - AlreadyClaimedTaxInclusiveAmount</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:TaxCategorySummary / bsqr:DifferenceTaxAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Rozdiel čiastok DPH medzi fakturovanou DPH a už odpočítanou DPH v tejto daňovej sadzbe v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako:
TaxAmount - AlreadyClaimedTaxAmount
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="DifferenceTaxAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:computed="true">
 <annotation>
  <documentation>Rozdiel čiastok DPH medzi fakturovanou DPH a už odpočítanou DPH v tejto daňovej sadzbe v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: TaxAmount - AlreadyClaimedTaxAmount</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceBase / bsqr:MonetarySummary
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Celková rekapitulácia faktúry. Súčet rekapitulácií všetkých sadzieb DPH.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#MonetarySummary_TaxExclusiveAmount bysquare_xsd.tmp#MonetarySummary_TaxInclusiveAmount bysquare_xsd.tmp#MonetarySummary_TaxAmount bysquare_xsd.tmp#MonetarySummary_AlreadyClaimedTaxExclusiveAmount bysquare_xsd.tmp#MonetarySummary_AlreadyClaimedTaxInclusiveAmount bysquare_xsd.tmp#MonetarySummary_AlreadyClaimedTaxAmount bysquare_xsd.tmp#MonetarySummary_DifferenceTaxExclusiveAmount bysquare_xsd.tmp#MonetarySummary_DifferenceTaxInclusiveAmount bysquare_xsd.tmp#MonetarySummary_DifferenceTaxAmount bysquare_xsd.tmp#MonetarySummary_PayableRoundingAmount bysquare_xsd.tmp#MonetarySummary_PaidDepositsAmount bysquare_xsd.tmp#MonetarySummary_PayableAmount bysquare_xsd.tmp#MonetarySummary
Type bsqr:MonetarySummary
Properties
content complex
Model
Children bsqr:AlreadyClaimedTaxAmount, bsqr:AlreadyClaimedTaxExclusiveAmount, bsqr:AlreadyClaimedTaxInclusiveAmount, bsqr:DifferenceTaxAmount, bsqr:DifferenceTaxExclusiveAmount, bsqr:DifferenceTaxInclusiveAmount, bsqr:PaidDepositsAmount, bsqr:PayableAmount, bsqr:PayableRoundingAmount, bsqr:TaxAmount, bsqr:TaxExclusiveAmount, bsqr:TaxInclusiveAmount
Instance
<bsqr:MonetarySummary xmlns:bsqr="http://www.bysquare.com/bysquare">
 <bsqr:TaxExclusiveAmount>{0,1}</bsqr:TaxExclusiveAmount>
 <bsqr:TaxInclusiveAmount>{0,1}</bsqr:TaxInclusiveAmount>
 <bsqr:TaxAmount>{0,1}</bsqr:TaxAmount>
 <bsqr:AlreadyClaimedTaxExclusiveAmount>{0,1}</bsqr:AlreadyClaimedTaxExclusiveAmount>
 <bsqr:AlreadyClaimedTaxInclusiveAmount>{0,1}</bsqr:AlreadyClaimedTaxInclusiveAmount>
 <bsqr:AlreadyClaimedTaxAmount>{0,1}</bsqr:AlreadyClaimedTaxAmount>
 <bsqr:DifferenceTaxExclusiveAmount>{0,1}</bsqr:DifferenceTaxExclusiveAmount>
 <bsqr:DifferenceTaxInclusiveAmount>{0,1}</bsqr:DifferenceTaxInclusiveAmount>
 <bsqr:DifferenceTaxAmount>{0,1}</bsqr:DifferenceTaxAmount>
 <bsqr:PayableRoundingAmount>{1,1}</bsqr:PayableRoundingAmount>
 <bsqr:PaidDepositsAmount>{1,1}</bsqr:PaidDepositsAmount>
 <bsqr:PayableAmount>{0,1}</bsqr:PayableAmount>
</bsqr:MonetarySummary>
Source
<element name="MonetarySummary" type="bsqr:MonetarySummary" bsqr:order="16">
 <annotation>
  <documentation>Celková rekapitulácia faktúry. Súčet rekapitulácií všetkých sadzieb DPH.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:MonetarySummary / bsqr:TaxExclusiveAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Čiastka bez DPH celej faktúru v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako:
Súčet jednotlivých polí TaxExclusiveAmount vo všetkých TaxCategorySummaries.
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="TaxExclusiveAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:computed="true" bsqr:order="1">
 <annotation>
  <documentation>Čiastka bez DPH celej faktúru v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: Súčet jednotlivých polí TaxExclusiveAmount vo všetkých TaxCategorySummaries.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:MonetarySummary / bsqr:TaxInclusiveAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Čiastka s DPH celej faktúru v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako:
Súčet jednotlivých polí TaxExclusiveAmount vo všetkých TaxCategorySummaries.
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="TaxInclusiveAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:computed="true">
 <annotation>
  <documentation>Čiastka s DPH celej faktúru v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: Súčet jednotlivých polí TaxExclusiveAmount vo všetkých TaxCategorySummaries.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:MonetarySummary / bsqr:TaxAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Čiastka DPH celej faktúru v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako:
Súčet jednotlivých polí TaxExclusiveAmount vo všetkých TaxCategorySummaries.
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="TaxAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:computed="true" bsqr:order="2">
 <annotation>
  <documentation>Čiastka DPH celej faktúru v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: Súčet jednotlivých polí TaxExclusiveAmount vo všetkých TaxCategorySummaries.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:MonetarySummary / bsqr:AlreadyClaimedTaxExclusiveAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Uhradené zálohy bez DPH celej faktúru v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako:
Súčet jednotlivých polí TaxExclusiveAmount vo všetkých TaxCategorySummaries.
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="AlreadyClaimedTaxExclusiveAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:computed="true" bsqr:order="3">
 <annotation>
  <documentation>Uhradené zálohy bez DPH celej faktúru v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: Súčet jednotlivých polí TaxExclusiveAmount vo všetkých TaxCategorySummaries.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:MonetarySummary / bsqr:AlreadyClaimedTaxInclusiveAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Uhradené zálohy s DPH celej faktúru v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako:
Súčet jednotlivých polí TaxExclusiveAmount vo všetkých TaxCategorySummaries.
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="AlreadyClaimedTaxInclusiveAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:computed="true">
 <annotation>
  <documentation>Uhradené zálohy s DPH celej faktúru v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: Súčet jednotlivých polí TaxExclusiveAmount vo všetkých TaxCategorySummaries.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:MonetarySummary / bsqr:AlreadyClaimedTaxAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
DPH z uhradených záloh celej faktúru v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako:
Súčet jednotlivých polí TaxExclusiveAmount vo všetkých TaxCategorySummaries.
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="AlreadyClaimedTaxAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:computed="true" bsqr:order="4">
 <annotation>
  <documentation>DPH z uhradených záloh celej faktúru v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: Súčet jednotlivých polí TaxExclusiveAmount vo všetkých TaxCategorySummaries.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:MonetarySummary / bsqr:DifferenceTaxExclusiveAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Rozdiel medzi čiastkou bez DPH a uhradenými zálohami bez DPH celej faktúru v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako:
Súčet jednotlivých polí TaxExclusiveAmount vo všetkých TaxCategorySummaries.
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="DifferenceTaxExclusiveAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:computed="true">
 <annotation>
  <documentation>Rozdiel medzi čiastkou bez DPH a uhradenými zálohami bez DPH celej faktúru v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: Súčet jednotlivých polí TaxExclusiveAmount vo všetkých TaxCategorySummaries.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:MonetarySummary / bsqr:DifferenceTaxInclusiveAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Rozdiel medzi čiastkou s DPH a uhradenými zálohami s DPH celej faktúru v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako:
Súčet jednotlivých polí TaxExclusiveAmount vo všetkých TaxCategorySummaries.
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="DifferenceTaxInclusiveAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:computed="true">
 <annotation>
  <documentation>Rozdiel medzi čiastkou s DPH a uhradenými zálohami s DPH celej faktúru v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: Súčet jednotlivých polí TaxExclusiveAmount vo všetkých TaxCategorySummaries.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:MonetarySummary / bsqr:DifferenceTaxAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Rozdiel čiastok DPH medzi fakturovanou DPH a už odpočítanou DPH celej faktúru v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako:
Súčet jednotlivých polí TaxExclusiveAmount vo všetkých TaxCategorySummaries.
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="DifferenceTaxAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:computed="true">
 <annotation>
  <documentation>Rozdiel čiastok DPH medzi fakturovanou DPH a už odpočítanou DPH celej faktúru v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: Súčet jednotlivých polí TaxExclusiveAmount vo všetkých TaxCategorySummaries.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:MonetarySummary / bsqr:PayableRoundingAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Zaokrúhlenie celkovej sumy v domácej mene. Pripočítava sa k celkovej sume.
Toto pole je možné použiť aj na kompenzáciu zaokrúhľovacích chýb
spôsobených kalkuláciou na reálnych číslach v účtovných sýstémoch.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.

Príklady:
Ak je potrebné čiastku "9.98" zaokrúhliť na "10", uvádza sa hodnota "0.02".
Ak je potrebné čiastku "10.07" zaokrúhliť na "10.05", uvádza sa hodnota "-0.02".
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
Source
<element name="PayableRoundingAmount" type="decimal" bsqr:maxLength="15" bsqr:priority="999" bsqr:order="5">
 <annotation>
  <documentation>Zaokrúhlenie celkovej sumy v domácej mene. Pripočítava sa k celkovej sume. Toto pole je možné použiť aj na kompenzáciu zaokrúhľovacích chýb spôsobených kalkuláciou na reálnych číslach v účtovných sýstémoch. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Príklady: Ak je potrebné čiastku "9.98" zaokrúhliť na "10", uvádza sa hodnota "0.02". Ak je potrebné čiastku "10.07" zaokrúhliť na "10.05", uvádza sa hodnota "-0.02".</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:MonetarySummary / bsqr:PaidDepositsAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Zaplatené nezdanené zálohy v domácej menej. Uvádza sa ako kladné číslo.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
Source
<element name="PaidDepositsAmount" type="decimal" bsqr:maxLength="15" bsqr:priority="999" bsqr:order="6">
 <annotation>
  <documentation>Zaplatené nezdanené zálohy v domácej menej. Uvádza sa ako kladné číslo. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:MonetarySummary / bsqr:PayableAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Suma na úhradu v domácej mene. Uvádza sa ako čiastka na zaplatenie do PAY by square kódu.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako:
DifferenceTaxInclusiveAmount - PaidDepositsAmount + PayableRoundingAmount
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="PayableAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:computed="true">
 <annotation>
  <documentation>Suma na úhradu v domácej mene. Uvádza sa ako čiastka na zaplatenie do PAY by square kódu. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: DifferenceTaxInclusiveAmount - PaidDepositsAmount + PayableRoundingAmount</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceBase / bsqr:PaymentMeans
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Formy úhrady. Nepovinný údaj. V prípade viacerých možností sa uvádza ako zoznam oddelený medzerami. Príklad: "moneyTransfer cash creditCard".

moneyTransfer - prevodový príkaz peňazí na bankový účet
cash - v hotovosti
cashOnDelivery - na dobierku
creditCard - kreditnou kartou
advance - zálohou
mutualOffset - zápočtom
other - iná, zatiaľ nedefinovaná forma úhrady
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#PaymentMeans
Type bsqr:PaymentMeans
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="PaymentMeans" type="bsqr:PaymentMeans" minOccurs="0" bsqr:maxLength="3" bsqr:priority="999" bsqr:order="17">
 <annotation>
  <documentation>Formy úhrady. Nepovinný údaj. V prípade viacerých možností sa uvádza ako zoznam oddelený medzerami. Príklad: "moneyTransfer cash creditCard". moneyTransfer - prevodový príkaz peňazí na bankový účet cash - v hotovosti cashOnDelivery - na dobierku creditCard - kreditnou kartou advance - zálohou mutualOffset - zápočtom other - iná, zatiaľ nedefinovaná forma úhrady</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceItems
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Dokument QR kódu položiek faktúry podľa štandardu by square.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#BySquareDocument bysquare_xsd.tmp#InvoiceItemsBase_InvoiceID bysquare_xsd.tmp#InvoiceItemsBase_FirstInvoiceLineID bysquare_xsd.tmp#InvoiceItemsBase_InvoiceLines bysquare_xsd.tmp#InvoiceItemsBase
Type bsqr:InvoiceItemsBase
Type hierarchy
Properties
content complex
Model
Children bsqr:FirstInvoiceLineID, bsqr:InvoiceID, bsqr:InvoiceLines
Instance
<bsqr:InvoiceItems xmlns:bsqr="http://www.bysquare.com/bysquare">
 <bsqr:InvoiceID>{1,1}</bsqr:InvoiceID>
 <bsqr:FirstInvoiceLineID>{1,1}</bsqr:FirstInvoiceLineID>
 <bsqr:InvoiceLines>{1,1}</bsqr:InvoiceLines>
</bsqr:InvoiceItems>
Source
<element name="InvoiceItems" type="bsqr:InvoiceItemsBase" bsqr:bysquareType="2" bsqr:version="0">
 <annotation>
  <documentation>Dokument QR kódu položiek faktúry podľa štandardu by square.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceItemsBase / bsqr:InvoiceID
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Číslo faktúry, spája položky s faktúrou v rámci účtovného systému spoločnosti.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
Source
<element name="InvoiceID" type="string" bsqr:maxLength="10" bsqr:priority="8" bsqr:order="1">
 <annotation>
  <documentation>Číslo faktúry, spája položky s faktúrou v rámci účtovného systému spoločnosti.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceItemsBase / bsqr:FirstInvoiceLineID
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Poradové číslo (identifikátor) prvej položky v tomto zozname položiek.
Odporúča sa indexovať poradové čísla položiek od jednotky (1).
Poradové číslo (alebo ID) ďalších položiek sa určuje inkrementálne,
t.j. ďalšie položky majú ID 2, 3, 4, ..., 9, 10, 11, ..., 99, 100, 101, ...
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
Source
<element name="FirstInvoiceLineID" type="string" bsqr:maxLength="10" bsqr:priority="7" bsqr:order="2">
 <annotation>
  <documentation>Poradové číslo (identifikátor) prvej položky v tomto zozname položiek. Odporúča sa indexovať poradové čísla položiek od jednotky (1). Poradové číslo (alebo ID) ďalších položiek sa určuje inkrementálne, t.j. ďalšie položky majú ID 2, 3, 4, ..., 9, 10, 11, ..., 99, 100, 101, ...</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceItemsBase / bsqr:InvoiceLines
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Zoznam jednotlivých riadkov (položiek) faktúry.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#InvoiceLines_InvoiceLine bysquare_xsd.tmp#InvoiceLines
Type bsqr:InvoiceLines
Properties
content complex
Model
Children bsqr:InvoiceLine
Instance
<bsqr:InvoiceLines xmlns:bsqr="http://www.bysquare.com/bysquare">
 <bsqr:InvoiceLine>{1,unbounded}</bsqr:InvoiceLine>
</bsqr:InvoiceLines>
Source
<element name="InvoiceLines" type="bsqr:InvoiceLines" bsqr:order="3">
 <annotation>
  <documentation>Zoznam jednotlivých riadkov (položiek) faktúry.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceLines / bsqr:InvoiceLine
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Jeden riadok (položka) faktúry.
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#InvoiceLine_OrderReference bysquare_xsd.tmp#InvoiceLine_DeliveryNoteReference bysquare_xsd.tmp#InvoiceLine_ItemName bysquare_xsd.tmp#InvoiceLine_ItemEANCode bysquare_xsd.tmp#InvoiceLine_PeriodFromDate bysquare_xsd.tmp#InvoiceLine_PeriodToDate bysquare_xsd.tmp#InvoiceLine_InvoicedQuantity bysquare_xsd.tmp#InvoiceLine_UnitPriceTaxExclusiveAmount bysquare_xsd.tmp#InvoiceLine_UnitPriceTaxInclusiveAmount bysquare_xsd.tmp#InvoiceLine_UnitPriceTaxAmount bysquare_xsd.tmp#InvoiceLine_LineTaxExclusiveAmount bysquare_xsd.tmp#InvoiceLine_LineTaxInclusiveAmount bysquare_xsd.tmp#InvoiceLine_LineTaxAmount bysquare_xsd.tmp#InvoiceLine_ClassifiedTaxCategory bysquare_xsd.tmp#InvoiceLine
Type bsqr:InvoiceLine
Properties
content complex
maxOccurs unbounded
Model
Children bsqr:ClassifiedTaxCategory, bsqr:DeliveryNoteReference, bsqr:InvoicedQuantity, bsqr:ItemEANCode, bsqr:ItemName, bsqr:LineTaxAmount, bsqr:LineTaxExclusiveAmount, bsqr:LineTaxInclusiveAmount, bsqr:OrderReference, bsqr:PeriodFromDate, bsqr:PeriodToDate, bsqr:UnitPriceTaxAmount, bsqr:UnitPriceTaxExclusiveAmount, bsqr:UnitPriceTaxInclusiveAmount
Instance
<bsqr:InvoiceLine xmlns:bsqr="http://www.bysquare.com/bysquare">
 <bsqr:OrderReference>{0,1}</bsqr:OrderReference>
 <bsqr:DeliveryNoteReference>{0,1}</bsqr:DeliveryNoteReference>
 <bsqr:ItemName>{1,1}</bsqr:ItemName>
 <bsqr:ItemEANCode>{1,1}</bsqr:ItemEANCode>
 <bsqr:PeriodFromDate>{1,1}</bsqr:PeriodFromDate>
 <bsqr:PeriodToDate>{1,1}</bsqr:PeriodToDate>
 <bsqr:InvoicedQuantity>{1,1}</bsqr:InvoicedQuantity>
 <bsqr:UnitPriceTaxExclusiveAmount>{1,1}</bsqr:UnitPriceTaxExclusiveAmount>
 <bsqr:UnitPriceTaxInclusiveAmount>{0,1}</bsqr:UnitPriceTaxInclusiveAmount>
 <bsqr:UnitPriceTaxAmount>{1,1}</bsqr:UnitPriceTaxAmount>
 <bsqr:LineTaxExclusiveAmount>{0,1}</bsqr:LineTaxExclusiveAmount>
 <bsqr:LineTaxInclusiveAmount>{0,1}</bsqr:LineTaxInclusiveAmount>
 <bsqr:LineTaxAmount>{0,1}</bsqr:LineTaxAmount>
 <bsqr:ClassifiedTaxCategory>{1,1}</bsqr:ClassifiedTaxCategory>
</bsqr:InvoiceLine>
Source
<element name="InvoiceLine" type="bsqr:InvoiceLine" maxOccurs="unbounded" bsqr:order="1">
 <annotation>
  <documentation>Jeden riadok (položka) faktúry.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceLine / bsqr:OrderReference
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Identifikácia objednávky tohto riadka (položky).
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#OrderReference_OrderID bysquare_xsd.tmp#OrderReference_OrderLineID bysquare_xsd.tmp#OrderReference
Type bsqr:OrderReference
Properties
content complex
minOccurs 0
Model
Children bsqr:OrderID, bsqr:OrderLineID
Instance
<bsqr:OrderReference xmlns:bsqr="http://www.bysquare.com/bysquare">
 <bsqr:OrderID>{0,1}</bsqr:OrderID>
 <bsqr:OrderLineID>{0,1}</bsqr:OrderLineID>
</bsqr:OrderReference>
Source
<element name="OrderReference" type="bsqr:OrderReference" minOccurs="0" bsqr:order="1">
 <annotation>
  <documentation>Identifikácia objednávky tohto riadka (položky).</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:OrderReference / bsqr:OrderID
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Číslo objednávky, na ktorej sa nachádza táto položka.
Uvádza sa len v prípade, ak je rôzne od čísla hlavnej objednávky (OrderID) na faktúre.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="OrderID" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="10" bsqr:priority="4" bsqr:order="1">
 <annotation>
  <documentation>Číslo objednávky, na ktorej sa nachádza táto položka. Uvádza sa len v prípade, ak je rôzne od čísla hlavnej objednávky (OrderID) na faktúre.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:OrderReference / bsqr:OrderLineID
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Identifikácia tohto riadka (položky) na objednávke.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="OrderLineID" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="10" bsqr:priority="3" bsqr:order="2">
 <annotation>
  <documentation>Identifikácia tohto riadka (položky) na objednávke.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceLine / bsqr:DeliveryNoteReference
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Identifikácia dodacieho listu tohto riadka (položky).
Diagram
Diagram bysquare_xsd.tmp#DeliveryNoteReference_DeliveryNoteID bysquare_xsd.tmp#DeliveryNoteReference_DeliveryNoteLineID bysquare_xsd.tmp#DeliveryNoteReference
Type bsqr:DeliveryNoteReference
Properties
content complex
minOccurs 0
Model
Children bsqr:DeliveryNoteID, bsqr:DeliveryNoteLineID
Instance
<bsqr:DeliveryNoteReference xmlns:bsqr="http://www.bysquare.com/bysquare">
 <bsqr:DeliveryNoteID>{0,1}</bsqr:DeliveryNoteID>
 <bsqr:DeliveryNoteLineID>{0,1}</bsqr:DeliveryNoteLineID>
</bsqr:DeliveryNoteReference>
Source
<element name="DeliveryNoteReference" type="bsqr:DeliveryNoteReference" minOccurs="0" bsqr:order="2">
 <annotation>
  <documentation>Identifikácia dodacieho listu tohto riadka (položky).</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:DeliveryNoteReference / bsqr:DeliveryNoteID
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Číslo dodacieho listu, na ktorom sa nachádza táto položka.
Uvádza sa len v prípade, ak je rôzne od čísla hlavného dodacieho listu (DeliveryNoteID) na faktúre.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="DeliveryNoteID" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="10" bsqr:priority="2" bsqr:order="1">
 <annotation>
  <documentation>Číslo dodacieho listu, na ktorom sa nachádza táto položka. Uvádza sa len v prípade, ak je rôzne od čísla hlavného dodacieho listu (DeliveryNoteID) na faktúre.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:DeliveryNoteReference / bsqr:DeliveryNoteLineID
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Identifikácia tohto riadka (položky) na dodacom liste.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="DeliveryNoteLineID" type="string" minOccurs="0" bsqr:maxLength="10" bsqr:priority="1" bsqr:order="2">
 <annotation>
  <documentation>Identifikácia tohto riadka (položky) na dodacom liste.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceLine / bsqr:ItemName
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Názov a popis položky. Môže slúžiť aj na uloženie štrukturovanej informácie o položke.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
Source
<element name="ItemName" type="string" bsqr:maxLength="30" bsqr:priority="5" bsqr:order="3">
 <annotation>
  <documentation>Názov a popis položky. Môže slúžiť aj na uloženie štrukturovanej informácie o položke.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceLine / bsqr:ItemEANCode
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
EAN (European Article Number) kód položky.
Diagram
Diagram
Type string
Properties
content simple
Source
<element name="ItemEANCode" type="string" bsqr:maxLength="30" bsqr:priority="6" bsqr:order="4">
 <annotation>
  <documentation>EAN (European Article Number) kód položky.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceLine / bsqr:PeriodFromDate
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Počiatočný dátum fakturačného obdobia položky.
Diagram
Diagram
Type date
Properties
content simple
Source
<element name="PeriodFromDate" type="date" bsqr:maxLength="8" bsqr:priority="999" bsqr:order="5">
 <annotation>
  <documentation>Počiatočný dátum fakturačného obdobia položky.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceLine / bsqr:PeriodToDate
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Konečný dátum fakturačného obdobia položky.
Diagram
Diagram
Type date
Properties
content simple
Source
<element name="PeriodToDate" type="date" bsqr:maxLength="8" bsqr:priority="999" bsqr:order="6">
 <annotation>
  <documentation>Konečný dátum fakturačného obdobia položky.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceLine / bsqr:InvoicedQuantity
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Počet kusov (kvantita) tejto položky.
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
Source
<element name="InvoicedQuantity" type="decimal" bsqr:maxLength="15" bsqr:priority="999" bsqr:order="7">
 <annotation>
  <documentation>Počet kusov (kvantita) tejto položky.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceLine / bsqr:UnitPriceTaxExclusiveAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Jednotková cena položky bez DPH v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
Source
<element name="UnitPriceTaxExclusiveAmount" type="decimal" bsqr:maxLength="15" bsqr:priority="999" bsqr:order="8">
 <annotation>
  <documentation>Jednotková cena položky bez DPH v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceLine / bsqr:UnitPriceTaxInclusiveAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Jednotková cena položky s DPH v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: UnitPriceTaxExclusiveAmount + UnitPriceTaxAmount
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="UnitPriceTaxInclusiveAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:computed="true">
 <annotation>
  <documentation>Jednotková cena položky s DPH v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: UnitPriceTaxExclusiveAmount + UnitPriceTaxAmount</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceLine / bsqr:UnitPriceTaxAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Daň z jednotkovej ceny položky v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
Source
<element name="UnitPriceTaxAmount" type="decimal" bsqr:maxLength="15" bsqr:priority="999" bsqr:order="9">
 <annotation>
  <documentation>Daň z jednotkovej ceny položky v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceLine / bsqr:LineTaxExclusiveAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Celková cena riadka (položky).

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: UnitPriceTaxExclusiveAmount * InvoicedQuantity
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="LineTaxExclusiveAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:computed="true">
 <annotation>
  <documentation>Celková cena riadka (položky). Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: UnitPriceTaxExclusiveAmount * InvoicedQuantity</documentation>
 </annotation>
</element>
Element bsqr:InvoiceLine / bsqr:LineTaxInclusiveAmount
Namespace http://www.bysquare.com/bysquare
Annotations
Celková cena riadka (položky) s DPH v domácej mene.

Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene.
Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: UnitPriceTaxInclusiveAmount * InvoicedQuantity
Diagram
Diagram
Type decimal
Properties
content simple
minOccurs 0
Source
<element name="LineTaxInclusiveAmount" type="decimal" minOccurs="0" bsqr:computed="true">
 <annotation>
  <documentation>Celková cena riadka (položky) s DPH v domácej mene. Poznámka: Ak je vyplnená zahraničná mena, čiastka je v zahraničnej mene. Tento údaj sa neukladá do QR kódu, dopočítava sa ako: UnitPriceTaxInclusiveAmount * InvoicedQuantity</documentation>
 </annotation>
</element>